BÁO CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NỀN KINH TẾ SỐ

Số lượt tải về: 99+

Báo cáo “Thương mại điện tử phát triển bền vững: Động lực thúc đẩy nền kinh tế số” do Lazada Việt Nam kết hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ban hành đã phân tích rõ khía cạnh về động lực thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam từ TMĐT, góp phần định hướng phát triển bền vững của ngành TMĐT Việt Nam những năm tới.

Giới Thiệu Sản Phẩm

BÁO CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nền kinh tế thế giới năm 2023 được dự báo sẽ phải đối mặt với không ít thách thức từ rủi ro suy thoái kinh tế, xung đột Nga và Ukraine và sự đứt gãy chuỗi cung ứng nhiều hàng hóa cơ bản. Trong bối cảnh đó, triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá tăng trưởng tích cực và hướng tới xu thế phát triển bền vững trong năm 2023.
Quyết định số 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia giai đoạn 2021-2025 với các mục tiêu đề ra như: Hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi TMĐT trong doanh nghiệp và cộng đồng; Xây dựng thị trường TMĐT lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững; Mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nước thông qua ứng dụng TMĐT, đẩy mạnh giao dịch TMĐT xuyên biên giới; Trở thành quốc gia có thị trường TMĐT phát triển thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Trong đó, Quyết định cũng nêu rõ TMĐT là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh.
Báo cáo “Thương mại điện tử phát triển bền vững: Động lực thúc đẩy nền kinh tế số” do Lazada Việt Nam kết hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ban hành đã phân tích rõ khía cạnh về động lực thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam từ TMĐT, góp phần định hướng phát triển bền vững của ngành TMĐT Việt Nam những năm tới.
Chúng tôi hi vọng rằng Báo cáo “Thương mại điện tử phát triển bền vững: Động lực thúc đẩy nền kinh tế số” sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm tìm hiểu đến ngành TMĐT và những xu hướng phát triển của ngành trong thời gian tới; góp phần thực hiện mục tiêu chung là đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn nhận được mọi ý kiến góp ý để tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo trong những năm tiếp theo.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BÁO CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NỀN KINH TẾ SỐ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top